• Trail de Nadal , 34 km  : 9h00
  • Trail de Nadal en relais  ( 1er relais 14 km-2éme relais 18 km) : 9h00
  • Petit trail 12 km : 10h00
  • Cani-rando 9,5km ou 7,5km : 10h00

Courses enfants  :

  • Poussin 10h05 (nés en 2011 et 2012)
  • Benjamin 10h10 (nés en 2009 et 2010)
  • Minime 10h20 (nés en 2007 et 2008)